باشگاه کاربران


برترین های سرور bp2001

Dark Lord
امتیاز در این سرور :
32364

40x
7x
8x
5x
4x
6x
1x
4x
16x


2

dark gunner
امتیاز در این سرور :
20295

28x
1x
1x
1x
1x
1x


3

Nakta
امتیاز در این سرور :
13752

30x
1x
1x


4

AshKan
امتیاز در این سرور :
13176

5x
2x
1x
1x
1x


5

Viking
امتیاز در این سرور :
7254

2x
51x
4x
5x
4x
1x
4x
2x


6

LEGACIES
امتیاز در این سرور :
6948

75x
9x
13x
11x
16x
7x
8x
1x
16x
64x


7

Necromancer
امتیاز در این سرور :
6435

14x
1x


8

Sky
امتیاز در این سرور :
6093

5x
29x
2x
1x
1x
1x
1x


9

The RaiDeR
امتیاز در این سرور :
5220

4x


10

wildseed
امتیاز در این سرور :
4995

37x
1x
1x
1x


11

Wishiii
امتیاز در این سرور :
4851

6x


12

JOKER
امتیاز در این سرور :
4842

4x


13

ِDevil
امتیاز در این سرور :
4365

9x


14

witch king
امتیاز در این سرور :
4338

28x
5x
6x
1x
1x
1x


15

H@$@N TeaMIRAN GorGan
امتیاز در این سرور :
3465

14x
1x
2x


16

viking fans
امتیاز در این سرور :
3132

13x
1x
1x
1x


17

DARBEDAR
امتیاز در این سرور :
2853

104x
14x
16x
16x
10x
10x
15x
2x
19x
114x


18

-F..A..J..I..M-
امتیاز در این سرور :
2844

3x


19

AndiyaHdR
امتیاز در این سرور :
2817

19x
2x


20

mehdi1045
امتیاز در این سرور :
2763

77x
3x
1x


21

Edvard
امتیاز در این سرور :
2637

3x


22

mohamad3538
امتیاز در این سرور :
2610

20x
1x
1x


23

BOBO
امتیاز در این سرور :
228624

شوالیه سیاهپوش
امتیاز در این سرور :
225925

KoRn
امتیاز در این سرور :
2133

23x
2x
4x
4x
4x
3x


26

noor
امتیاز در این سرور :
193527

Davood
امتیاز در این سرور :
1728

26x
3x
2x
2x
2x
1x


28

Lockia
امتیاز در این سرور :
170129

CZX
امتیاز در این سرور :
1665

5x
1x


30

Arlen
امتیاز در این سرور :
162931

حسین حسین
امتیاز در این سرور :
138632

DehGhan
امتیاز در این سرور :
138633

king bala
امتیاز در این سرور :
1170

6x
79x
2x
1x
1x
1x


34

Makhi
امتیاز در این سرور :
1134

3x


35

hojataminnejhad
امتیاز در این سرور :
102636

Amir hunter
امتیاز در این سرور :
963

7x


37

mina120
امتیاز در این سرور :
945

19x
1x


38

x625
امتیاز در این سرور :
91839

Aliasgar
امتیاز در این سرور :
891

7x


40

Afshin 7khat khatm rozegar
امتیاز در این سرور :
792

26x
1x


41

DexterR
امتیاز در این سرور :
72042

Sir-M
امتیاز در این سرور :
675

3x


43

Bikar
امتیاز در این سرور :
54944

Reza_y
امتیاز در این سرور :
54945

Emil
امتیاز در این سرور :
47746

Roman_SOULs
امتیاز در این سرور :
468

11x


47

Aver
امتیاز در این سرور :
45048

chadvik
امتیاز در این سرور :
44149

Arlen
امتیاز در این سرور :
441

6x
1x


50

Arya
امتیاز در این سرور :
432

16x
1x