باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
ku1000an50kt1000
ek500ks1000bo200
kr1000kq1000x3
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
7288100

91x
19x
22x
28x
23x
18x
3x
44x
170x


2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4267010
3

Herakles
امتیاز در این دسته :
3867572

1x


4

Legend Team
امتیاز در این دسته :
3806563

9x
6x
70x
3x
11x
1x
10x
5x


5

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
3540556

100x
14x
16x
16x
10x
10x
14x
2x
19x
113x


6

king bala
امتیاز در این دسته :
3394499

6x
78x
2x
1x
1x
1x


7

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3381570

2x
21x
3x
4x
1x
1x
1x


8

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
3008175

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
86x


9

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
2707348

26x
1x
3x
3x
2x
1x
12x


10

sanafari
امتیاز در این دسته :
2654516

3x


11

kia
امتیاز در این دسته :
2559560

21x
8x
1x


12

pejman
امتیاز در این دسته :
2555527

10x
1x
1x
1x


13

naruto team
امتیاز در این دسته :
2540374

1x
18x
5x
2x
3x
1x


14

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
2509246

141x
28x
14x
16x
9x
4x
8x
1x
36x
126x


15

Bizhan
امتیاز در این دسته :
2384934

27x


16

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
2276426

2x


17

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2274310

1x
3x
8x
4x
1x
16x
78x


18

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
2262204

30x
2x
1x


19

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2243219

81x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
22x
130x


20

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
2233443

14x
3x
2x
1x


21

HOSSEIN PIRMARD
امتیاز در این دسته :
2098499

3x
29x
3x
1x


22

master
امتیاز در این دسته :
1981844

14x
2x
1x


23

ldragon
امتیاز در این دسته :
1964246

8x
15x
7x
3x
2x


24

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
25

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1861457

5x
20x


26

Milad
امتیاز در این دسته :
1843703

3x
54x
3x
2x
6x
4x
1x


27

SIKO
امتیاز در این دسته :
1830295

10x
1x
1x
1x
1x
1x


28

WondeR
امتیاز در این دسته :
1814623

6x
1x


29

Count Team
امتیاز در این دسته :
1780428
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
30

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1670680

2x
17x
2x
2x
1x
1x


31

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
1663576

34x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


32

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
162109033

yazd
امتیاز در این دسته :
1466197

3x


34

Cherry
امتیاز در این دسته :
1424143

84x
1x
1x
1x


35

hami
امتیاز در این دسته :
1382296

1x
1x
5x


36

timsar
امتیاز در این دسته :
1372349

7x


37

Emperatur
امتیاز در این دسته :
135248638

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


39

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
1327923

5x


40

hamed123
امتیاز در این دسته :
130773041

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388042

RakaB
امتیاز در این دسته :
1303231

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
16x
124x


43

STALKER
امتیاز در این دسته :
1288380

15x
1x
1x
1x
1x


44

MO30 DaNgeR
امتیاز در این دسته :
1280100

12x
1x
1x
1x


45


امتیاز در این دسته :
127403946

teraviyan baz
امتیاز در این دسته :
125976047

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1259100

17x


48

bikhial
امتیاز در این دسته :
1226520

1x


49

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


50

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
1217100

39x
2x
1x
1x
1x
1x
1x