باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finalh25finald10finalg25
finalf25e25finald25
c25.sb25.sfinalz25.s
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
1396200

91x
19x
22x
28x
23x
18x
3x
44x
170x


2

Legend Team
امتیاز در این دسته :
1367720

9x
6x
70x
3x
11x
1x
10x
5x


3

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
1278740

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
86x


4

naruto team
امتیاز در این دسته :
1251590

1x
18x
5x
2x
3x
1x


5

ldragon
امتیاز در این دسته :
1020560

8x
15x
7x
3x
2x


6

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
881400

34x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


7

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
787580

100x
14x
16x
16x
10x
10x
14x
2x
19x
113x


8

Milad
امتیاز در این دسته :
770740

3x
54x
3x
2x
6x
4x
1x


9

pho3niX
امتیاز در این دسته :
711600
10

kia
امتیاز در این دسته :
617480

21x
8x
1x


11

Nashenas
امتیاز در این دسته :
577200

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


12

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
564500

2x
17x
2x
2x
1x
1x


13

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
550610

30x
2x
1x


14

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
509240

2x
21x
3x
4x
1x
1x
1x


15

Stealth
امتیاز در این دسته :
496520

10x
3x
2x
2x


16

Count Team
امتیاز در این دسته :
492070
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
17

ashkan JoKe[R]
امتیاز در این دسته :
482920

37x
3x
2x
1x
2x
1x
2x


18

RAS
امتیاز در این دسته :
466160

1x
10x
1x
1x


19

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
442160

141x
28x
14x
16x
9x
4x
8x
1x
36x
126x


20

HOSSEIN PIRMARD
امتیاز در این دسته :
430120

3x
29x
3x
1x


21

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
418320

39x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


22

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
398960

9x
10x
79x
12x
5x
11x
12x
62x


23

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
388480

9x


24

newteam
امتیاز در این دسته :
368600

18x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


25

king bala
امتیاز در این دسته :
352910

6x
78x
2x
1x
1x
1x


26

DeathStorm
امتیاز در این دسته :
350380

6x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


27

master
امتیاز در این دسته :
332230

14x
2x
1x


28

DARK.LORD
امتیاز در این دسته :
327240

22x
6x
2x
4x
2x
6x
3x
16x


29

PARAZIT
امتیاز در این دسته :
324620

2x


30

CareFree
امتیاز در این دسته :
311600

2x
34x
2x
3x
1x


31

STALKER
امتیاز در این دسته :
271520

15x
1x
1x
1x
1x


32

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
270520

14x
3x
2x
1x


33

SaeB/Hamid
امتیاز در این دسته :
244640

16x
1x
1x


34

AXEMAN
امتیاز در این دسته :
236480

4x
6x


35

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
224020

17x


36

CHAP-DAST
امتیاز در این دسته :
219080

2x
11x
2x
2x
2x
2x


37

4fυη.
امتیاز در این دسته :
213780

1x
3x
1x
1x


38

kami_enzo
امتیاز در این دسته :
209820

8x
1x
1x


39

SARA
امتیاز در این دسته :
208210

6x
126x
8x
14x
5x
5x
1x


40

Cloudy
امتیاز در این دسته :
207840

32x
5x
4x
1x
1x
1x


41

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
199320

81x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
22x
130x


42

reza_azimi
امتیاز در این دسته :
198850

9x


43

HOOK
امتیاز در این دسته :
196500

1x
1x
2x
1x
1x


44

SALT02
امتیاز در این دسته :
196210

5x
1x


45

EmpeRoR
امتیاز در این دسته :
192840

1x
5x
1x
1x
1x
1x


46

علی مولتی
امتیاز در این دسته :
189940

1x
17x


47

famo
امتیاز در این دسته :
187030

4x
1x
1x


48

ReZa.TNT
امتیاز در این دسته :
177400

36x
1x
1x
1x


49

siyamak1362
امتیاز در این دسته :
175500

4x
1x


50

Armin Silent
امتیاز در این دسته :
173000

1x
27x
2x
1x