باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
z1le1000el500
ld1000bp200lc1000
lb1000la1000kz1000
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
932697

97x
19x
22x
28x
23x
19x
3x
1x
49x
180x


2

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
825944

104x
14x
16x
16x
10x
10x
15x
2x
19x
114x


3

Legend Team
امتیاز در این دسته :
744217

9x
7x
72x
3x
11x
1x
10x
5x


4

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
709279

2x
24x
3x
4x
1x
1x
1x


5

HOSSEIN PIRMARD
امتیاز در این دسته :
590206

3x
30x
3x
1x


6

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
588856

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
1x
17x
86x


7

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
554930

1x
3x
8x
4x
1x
15x
78x


8

pejman
امتیاز در این دسته :
527443

10x
1x
1x
1x


9

WondeR
امتیاز در این دسته :
484325

6x
1x


10

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
483542

16x
3x
2x
1x


11

khanzade
امتیاز در این دسته :
477263

6x
1x


12

pho3niX
امتیاز در این دسته :
451859
13

Milad
امتیاز در این دسته :
445895

3x
58x
4x
2x
6x
4x
1x


14

naruto team
امتیاز در این دسته :
404690

1x
19x
5x
2x
3x
1x


15

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
354839

27x
1x
3x
3x
2x
1x
14x


16

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
333976

14x
1x
3x
2x
1x
1x


17

ASTRIX
امتیاز در این دسته :
316916

9x


18

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
295242

81x
14x
17x
18x
18x
8x
9x
23x
131x


19

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
281390

145x
29x
14x
16x
9x
4x
9x
1x
40x
127x


20

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
270328

2x
17x
2x
2x
1x
1x


21

ali2113
امتیاز در این دسته :
263249

10x
1x
1x


22

Italiano
امتیاز در این دسته :
245493

5x


23

مازندران
امتیاز در این دسته :
229120

55x
5x
8x
5x
8x
4x
4x
1x
1x
10x


24

timsar
امتیاز در این دسته :
226009

7x


25

Mr_3NaToR
امتیاز در این دسته :
224568

1x
18x
1x
2x
3x
2x
1x
1x


26

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
222385

30x
2x
1x


27

Ɓℓα©к_мєяℓιη
امتیاز در این دسته :
221701
28

Shaniz
امتیاز در این دسته :
221051

11x


29

STALKER
امتیاز در این دسته :
214540

17x
2x
1x
1x
1x


30

Radman
امتیاز در این دسته :
210958

30x
6x
3x
1x
3x
1x
20x
80x


31

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
208257

39x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


32

mohsen
امتیاز در این دسته :
207573

10x
1x


33

BiG_MaNs
امتیاز در این دسته :
205790

3x
38x
2x
1x
2x
1x
1x


34

Odin
امتیاز در این دسته :
202600

1x
1x
1x
1x
4x
1x


35

king bahram
امتیاز در این دسته :
201813

8x


36

👑 GudZiLA 👑
امتیاز در این دسته :
201306

39x
2x
4x
2x
3x
1x
2x


37

White Castle
امتیاز در این دسته :
200750

2x
1x


38

Bizhan
امتیاز در این دسته :
195334

27x


39

master
امتیاز در این دسته :
192844

14x
2x
1x


40

CareFree
امتیاز در این دسته :
192585

2x
34x
2x
3x
1x


41

kia
امتیاز در این دسته :
191914

21x
8x
1x


42

KinG ToHi
امتیاز در این دسته :
190119

9x
10x
79x
12x
5x
11x
12x
62x


43

ArEf-AtA
امتیاز در این دسته :
184441

6x
72x
4x
5x
4x
5x
2x


44

2PaC
امتیاز در این دسته :
167140

4x
1x
1x


45

king bala
امتیاز در این دسته :
165719

6x
79x
2x
1x
1x
1x


46

Mohammad Pooyakodoeen
امتیاز در این دسته :
16330047

newteam
امتیاز در این دسته :
156595

18x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


48

SaCkeR
امتیاز در این دسته :
156022

2x


49

ldragon
امتیاز در این دسته :
155208

8x
15x
7x
3x
2x


50

Count Team
امتیاز در این دسته :
152077

5x
8x
10x
14x
2x
2x
2x