باشگاه کاربران


برترین های سرور el5001

dark gunner
امتیاز در این سرور :
21850

28x
1x
1x
1x
1x
1x


2

Dark Lord
امتیاز در این سرور :
18890

40x
7x
8x
5x
4x
6x
1x
4x
16x


3

Persian Style
امتیاز در این سرور :
14610

97x
19x
22x
28x
23x
19x
3x
1x
49x
184x


4

Hossein.ManWeb
امتیاز در این سرور :
14460

8x
3x
29x
4x
1x
2x
2x
3x


5

Viking
امتیاز در این سرور :
13680

2x
51x
4x
5x
4x
1x
4x
2x


6

AshKan
امتیاز در این سرور :
13230

5x
2x
1x
1x
1x


7

LEGACIES
امتیاز در این سرور :
11770

76x
9x
13x
11x
16x
7x
8x
1x
15x
64x


8

Radman
امتیاز در این سرور :
9890

38x
8x
3x
2x
4x
1x
21x
81x


9

H@$@N TeaMIRAN GorGan
امتیاز در این سرور :
8530

15x
1x
2x


10

Nakta
امتیاز در این سرور :
7400

30x
1x
1x


11

witch king
امتیاز در این سرور :
6770

29x
5x
6x
1x
1x
1x


12

viking fans
امتیاز در این سرور :
5720

13x
1x
1x
1x


13

wildseed
امتیاز در این سرور :
5460

38x
1x
1x
1x


14

KoRn
امتیاز در این سرور :
4710

23x
2x
4x
4x
4x
3x


15

mehdi1045
امتیاز در این سرور :
4510

77x
3x
1x


16

entegham
امتیاز در این سرور :
4170

7x
6x
45x
5x
2x
3x
3x
1x


17

Epersian
امتیاز در این سرور :
404018

Bob ag
امتیاز در این سرور :
372019

mohamad3538
امتیاز در این سرور :
3590

21x
1x
1x


20

Amir hunter
امتیاز در این سرور :
3340

7x


21

noor
امتیاز در این سرور :
321022

Dog_KilleR
امتیاز در این سرور :
2880

46x
2x
3x
5x
6x
1x
2x


23

Arlen
امتیاز در این سرور :
2700

6x
1x


24

60m.h
امتیاز در این سرور :
261025

The RaiDeR
امتیاز در این سرور :
2520

4x


26

binazir
امتیاز در این سرور :
234027

JOKER
امتیاز در این سرور :
2050

4x


28

نوید123
امتیاز در این سرور :
2030

55x
1x


29

AMIR KURDISTAN
امتیاز در این سرور :
1990

7x


30

Mr_3NaToR
امتیاز در این سرور :
1820

1x
18x
1x
2x
3x
2x
1x
1x


31

chadvik
امتیاز در این سرور :
180032

eglantine
امتیاز در این سرور :
1450

1x


33

Makhi
امتیاز در این سرور :
1420

3x


34

amooFOAD
امتیاز در این سرور :
1340

1x


35

Cyanide
امتیاز در این سرور :
1290

22x
2x
1x
2x
2x


36

deamantor
امتیاز در این سرور :
1270

1x


37

jansakht
امتیاز در این سرور :
125038

Professor
امتیاز در این سرور :
123039

Alina
امتیاز در این سرور :
1120

1x


40

محمدصالح
امتیاز در این سرور :
109041

Farshid2500
امتیاز در این سرور :
107042

Necromancer
امتیاز در این سرور :
1050

14x
1x


43

NorThBoy
امتیاز در این سرور :
94044

Wildstreet
امتیاز در این سرور :
89045

behzad/9349
امتیاز در این سرور :
87046

Vahid
امتیاز در این سرور :
87047

Bizar
امتیاز در این سرور :
86048

moh3nt
امتیاز در این سرور :
740

1x


49

َAlphaOne
امتیاز در این سرور :
66050

kenpachi
امتیاز در این سرور :
660