باشگاه کاربران


برترین های سرور el5001

dark gunner
امتیاز در این سرور :
21850

22x
1x
1x
1x
1x


2

Dark Lord
امتیاز در این سرور :
18890

32x
7x
8x
5x
4x
6x
4x
17x


3

Persian Style
امتیاز در این سرور :
14610

97x
19x
22x
28x
23x
19x
3x
1x
49x
180x


4

Hossein.ManWeb
امتیاز در این سرور :
14460

4x
18x
2x
1x
2x
1x
1x
2x


5

Viking
امتیاز در این سرور :
13680

1x
41x
2x
2x
3x
2x
1x


6

AshKan
امتیاز در این سرور :
13230

5x
2x
1x
1x
1x


7

LEGACIES
امتیاز در این سرور :
11770

65x
7x
10x
9x
13x
6x
7x


8

Radman
امتیاز در این سرور :
9890

30x
6x
3x
1x
3x
1x
20x
80x


9

H@$@N TeaMIRAN GorGan
امتیاز در این سرور :
8530

11x
1x
2x


10

Nakta
امتیاز در این سرور :
7400

30x
1x
1x


11

witch king
امتیاز در این سرور :
6770

22x
3x
6x
1x
1x


12

viking fans
امتیاز در این سرور :
5720

5x
1x


13

wildseed
امتیاز در این سرور :
5460

27x
1x
1x


14

KoRn
امتیاز در این سرور :
4710

23x
2x
4x
4x
4x
3x


15

mehdi1045
امتیاز در این سرور :
4510

75x
3x
1x


16

entegham
امتیاز در این سرور :
4170

7x
5x
39x
4x
1x
3x
3x
1x


17

Epersian
امتیاز در این سرور :
404018

Bob ag
امتیاز در این سرور :
372019

mohamad3538
امتیاز در این سرور :
3590

10x


20

Amir hunter
امتیاز در این سرور :
3340

3x


21

noor
امتیاز در این سرور :
321022

Dog_KilleR
امتیاز در این سرور :
2880

43x
2x
3x
4x
5x
1x
1x


23

Arlen
امتیاز در این سرور :
2700

6x
1x


24

60m.h
امتیاز در این سرور :
261025

The RaiDeR
امتیاز در این سرور :
2520

4x


26

binazir
امتیاز در این سرور :
234027

JOKER
امتیاز در این سرور :
2050

4x


28

نوید123
امتیاز در این سرور :
2030

50x
1x


29

KurDiStaN
امتیاز در این سرور :
1990

1x


30

Mr_3NaToR
امتیاز در این سرور :
1820

1x
18x
1x
2x
3x
2x
1x
1x


31

chadvik
امتیاز در این سرور :
180032

eglantine
امتیاز در این سرور :
145033

Makhi
امتیاز در این سرور :
1420

1x


34

amooFOAD
امتیاز در این سرور :
134035

Cyanide
امتیاز در این سرور :
1290

22x
2x
1x
2x
2x


36

deamantor
امتیاز در این سرور :
1270

1x


37

jansakht
امتیاز در این سرور :
125038

Professor
امتیاز در این سرور :
123039

Alina
امتیاز در این سرور :
112040

محمدصالح
امتیاز در این سرور :
109041

Farshid2500
امتیاز در این سرور :
107042

Necromancer
امتیاز در این سرور :
1050

14x
1x


43

NorThBoy
امتیاز در این سرور :
94044

Wildstreet
امتیاز در این سرور :
89045

behzad/9349
امتیاز در این سرور :
87046

Vahid
امتیاز در این سرور :
87047

Bizar
امتیاز در این سرور :
86048

moh3nt
امتیاز در این سرور :
740

1x


49

kenpachi
امتیاز در این سرور :
66050

َAlphaOne
امتیاز در این سرور :
660