باشگاه کاربران


برترین های سرور ko10001

𝐋𝐞𝐠𝐚𝐜𝐢𝐞𝐬
امتیاز در این سرور :
11600

56x
5x
9x
6x
11x
5x
4x


2

Radman
امتیاز در این سرور :
6044

27x
4x
2x
1x
2x
1x
21x
76x


3

wildseed
امتیاز در این سرور :
4708

17x
1x


4

AminEmerge
امتیاز در این سرور :
4452

4x


5

entegham
امتیاز در این سرور :
4260
6

Arlen
امتیاز در این سرور :
3896

5x
1x


7

Goul
امتیاز در این سرور :
3844

1x


8

Jangal M
امتیاز در این سرور :
3128

14x


9

shotor
امتیاز در این سرور :
3056

15x
1x


10

mehrnam
امتیاز در این سرور :
293211

Mehi2
امتیاز در این سرور :
2884

8x
1x
1x


12

explosio0on
امتیاز در این سرور :
2704

10x


13

haj_hoosein
امتیاز در این سرور :
2628

99x


14

Armin Silent
امتیاز در این سرور :
2512

1x
27x
2x
1x


15

DARK.LORD
امتیاز در این سرور :
2036

22x
6x
2x
4x
2x
6x
3x
16x


16

omid attack
امتیاز در این سرور :
1528

99x
4x
2x
6x
1x
3x
3x


17

croplock
امتیاز در این سرور :
1156

2x


18

Vahid
امتیاز در این سرور :
109219

vahidseed
امتیاز در این سرور :
884

2x


20

seed
امتیاز در این سرور :
732

1x


21

BLACKart-hamed
امتیاز در این سرور :
588

1x


22

Teuton.com
امتیاز در این سرور :
50823

habit
امتیاز در این سرور :
49224

palang.pa2
امتیاز در این سرور :
44425

SEEDLASH
امتیاز در این سرور :
440
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
26

نوید
امتیاز در این سرور :
328

1x


27

aaaaa
امتیاز در این سرور :
312

3x


28

Mr420
امتیاز در این سرور :
26029

Khaleh jooN
امتیاز در این سرور :
23230

hikes
امتیاز در این سرور :
20831

Cincinnati
امتیاز در این سرور :
15632

AliJimbo
امتیاز در این سرور :
14833

AndiyaHdR
امتیاز در این سرور :
128

15x
2x


34

hahi
امتیاز در این سرور :
8835

Hammer
امتیاز در این سرور :
84