باشگاه کاربران

 

Lord Farshad

  سخن کوروش به گبریاس که مخالف بود که کوروش در ابتدا به بابل حمله ببرد: تو حق داری که احتیاط را توصیه می کنی ولی من عقیده دارم که راست به طرف بابل بروم. نخست آنکه این شهر مرکز قوای دشمن است و سپس آنکه فتح هیچ گاه بسته به عده نبوده بلکه شجاعت باعث بهره مندی است. ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد
 
0
 
0مدالسرورامتیاز
Z112500
Z110000
Y36000
Y34800
Z14000
Z13500
EN5002800
E.S2520
E.S2400
Y32160
Y31680
Z11500
E.S1320
E.S1320
Y31200
E.S1080
E.S1080
LJ10001000
Z11000
Z11000
Y3960
E.S840
AO50720
Y3720
LF1000600
LC1000600
E.S600
Z1500
Z1500
Z1500
Y3480
Y3480
Y3480
E.S480
EN500350
EN500350
EN500280
EN500280
Y3240
Y3240
E.S240
LE1000200
BP200180
LE1000160
LJ1000150
EN500140
EN500126
EN500126
LJ1000125
LJ1000125
EN500112
LF1000105
LJ1000100
LJ1000100
LJ1000100
LJ1000100
EN50098
EN50098
LF100090
EN50084
EN50084
LC100075
LF100075
BP20072
EN50070
EN50070
LE100064
LC100060
LF100060
LF100060
LC100060
LF100060
EN50056
LE100056
LJ100050
LJ100050
LJ100050
LJ100045
BP20045
EN50042
EN50042
EN50042
LE100040
LJ100035
LE100032
LF100030
LF100030
LF100030
LF100030
BP20027
LF100027
BP20027
LF100027
LJ100025
LJ100025
LJ100025
LJ100025
LJ100025
LJ100025
LJ100025
LE100024
LE100024
LE100024
LE100024
LC100021
LJ100020
LC100018
LF100018
LC100018
LC100018
LC100015
LJ100015
LJ100015
LF100015
LF100015
LJ100015
LC100015
EN50014
LC100012
LF10009
LE10008
LF10006
LC10006
LC10006
LJ10005
LJ10005
LF10003
LF10003
LC10003
LC10003
LF10003
LF10003
LC10003