باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
bk200e25iu1000
ee500it1000bj200
is1000ag50ir1000
1

persian_style
امتیاز در این دسته :
3841060
2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
3694768
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
2914921

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x
28x


4

pejman
امتیاز در این دسته :
2509967

9x
1x
1x
1x


5

kia
امتیاز در این دسته :
2139180

19x
7x


6

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2095890

1x
3x
6x
3x
1x
19x
60x


7

king bala
امتیاز در این دسته :
2049247
8

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2040437

23x
26x
135x
27x
17x
22x
8x
19x
73x


9

ldragon
امتیاز در این دسته :
1949206

8x
15x
7x
3x
2x


10

Mr.SALT-E
امتیاز در این دسته :
1921401

76x
14x
17x
17x
18x
8x
9x
24x
105x


11

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
12

master
امتیاز در این دسته :
1861060

11x
2x
1x


13

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
1791871

118x
20x
13x
13x
8x
4x
7x
1x
16x
86x


14

Count Team
امتیاز در این دسته :
1752668
15

Behnam unique
امتیاز در این دسته :
168324016

Scor_pion
امتیاز در این دسته :
1639954

17x
1x
2x
2x
2x


17

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1616801

13x
2x
1x
1x


18

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1539266

2x


19

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1452257

5x
16x
28x


20

SharlataN
امتیاز در این دسته :
1410042

7x
3x
57x
2x
8x
8x
5x


21

WondeR
امتیاز در این دسته :
1312568

5x
1x


22

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
129668023

naruto team
امتیاز در این دسته :
1265921

1x
12x
2x
2x
3x
1x


24

ali2113
امتیاز در این دسته :
1263736

8x
1x


25

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1212249

13x
1x
3x
1x
1x
1x


26

Stealth Team
امتیاز در این دسته :
1124820

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


27

Cherry
امتیاز در این دسته :
1122923

78x
1x
1x
1x


28

SIKO
امتیاز در این دسته :
1120125

8x
1x
1x
1x
1x


29

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
110269030

B R D Z A R D
امتیاز در این دسته :
1097979
31

hami
امتیاز در این دسته :
1088596

1x
1x
5x


32

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
1074463

20x
1x
1x


33

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1071300

1x
2x
1x
1x


34

Ali Reza
امتیاز در این دسته :
1061740

61x
7x
10x
6x
8x
12x
12x
1x
16x
62x


35

PARSA BAFPASH
امتیاز در این دسته :
1037807

26x


36

Sir-M
امتیاز در این دسته :
1032832

3x


37

RONIN
امتیاز در این دسته :
1030435

2x
40x
3x
2x
3x
3x
31x


38

MATRIX III
امتیاز در این دسته :
1010712

13x
1x
2x
1x
35x


39

emir M
امتیاز در این دسته :
1009646

9x


40

timsar
امتیاز در این دسته :
1003196

6x


41

duste_nafis
امتیاز در این دسته :
97872042

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
944784

2x
10x
1x
1x
1x
1x


43

hammerson
امتیاز در این دسته :
94249444

MenTaL
امتیاز در این دسته :
935283

16x
2x


45

Stealth
امتیاز در این دسته :
920537
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
46

Arnold
امتیاز در این دسته :
91980047

Gorzi Team
امتیاز در این دسته :
877350

78x
5x
3x
2x
3x
3x
2x


48

aidin582
امتیاز در این دسته :
877255

4x
1x
1x
1x
1x
1x


49

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
861125

14x


50

shady
امتیاز در این دسته :
840720

1x