باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finalw3jz1000finald10
jy1000ak50,al50,g25eh500
bl200finalg25jx1000
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
5757421
2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4267010
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3260100

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


4

Herakles
امتیاز در این دسته :
3176732

1x


5

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2988503

23x
27x
139x
30x
18x
22x
8x
18x
87x


6

Legend Team
امتیاز در این دسته :
2811648

8x
4x
65x
3x
10x
1x
9x
5x


7

kia
امتیاز در این دسته :
2559560

21x
8x
1x


8

pejman
امتیاز در این دسته :
2553327

10x
1x
1x
1x


9

DARBEDAR
امتیاز در این دسته :
2534112

84x
14x
14x
13x
9x
10x
13x
1x
17x
103x


10

king bala
امتیاز در این دسته :
2511789

6x
67x
2x
1x
1x
1x


11

naruto team
امتیاز در این دسته :
2380428

1x
16x
5x
2x
3x
1x


12

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2187010

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


13

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
2172844

30x
2x
1x


14

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
2159048

22x
1x
2x
2x
2x


15

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2130719
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
16

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
2115764

132x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
35x
120x


17

sanafari
امتیاز در این دسته :
2047676

3x


18

master
امتیاز در این دسته :
1965824

14x
2x
1x


19

ldragon
امتیاز در این دسته :
1964246

8x
15x
7x
3x
2x


20

Bizhan
امتیاز در این دسته :
1940814

27x


21

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1898546

2x


22

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
23

Count Team
امتیاز در این دسته :
1780428
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
24

WondeR
امتیاز در این دسته :
1764863

5x
1x


25

SIKO
امتیاز در این دسته :
1688725

10x
1x
1x
1x
1x


26

Milad
امتیاز در این دسته :
1682465

3x
47x
3x
2x
4x
3x
1x


27

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1637057

5x
20x


28

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1634401

13x
2x
1x
1x


29

PIRMARD
امتیاز در این دسته :
1552815

3x
22x
2x
1x


30

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1523088
31

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
147049032

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


33

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388034

timsar
امتیاز در این دسته :
1297469

7x


35

Amin GudZiLA
امتیاز در این دسته :
1279391

28x
2x
3x
2x
2x
2x


36

hami
امتیاز در این دسته :
1263436

1x
1x
5x


37

yazd
امتیاز در این دسته :
1258357

3x


38

Cherry
امتیاز در این دسته :
1253148

82x
1x
1x
1x


39

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


40

RakaB
امتیاز در این دسته :
1198831

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
16x
123x


41

Emperatur
امتیاز در این دسته :
118064642


امتیاز در این دسته :
116603943

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1141770

16x


44

teraviyan baz
امتیاز در این دسته :
113868045

Nashenas
امتیاز در این دسته :
1137190

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


46

028
امتیاز در این دسته :
113468447

STALKER
امتیاز در این دسته :
1123160

12x
1x
1x
1x
1x


48

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
1116523

5x


49

emir M
امتیاز در این دسته :
1100966

9x


50

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
1096350

34x
2x
1x
1x
1x
1x
1x