باشگاه کاربرانمشاهده برترینهای آخرین سرورهای این دسته
finalg25jx1000al50
jw1000jv1000x1
ju1000jt1000jp1000,jq1000,jr1000,js1000
1

Persian Style
امتیاز در این دسته :
5427901
2

pho3niX
امتیاز در این دسته :
4267010
3

WaNTeD
امتیاز در این دسته :
3218100

2x
20x
3x
4x
1x
1x
1x


4

Herakles
امتیاز در این دسته :
3056012

1x


5

ᶳᵘᵖᵉᴿ⁻ᴹᵃᴺ
امتیاز در این دسته :
2828079

23x
27x
137x
28x
17x
22x
8x
15x
82x


6

kia
امتیاز در این دسته :
2559560

21x
8x
1x


7

pejman
امتیاز در این دسته :
2553327

10x
1x
1x
1x


8

Legend Team
امتیاز در این دسته :
2444412

8x
4x
64x
3x
10x
8x
5x


9

king bala
امتیاز در این دسته :
2371967

6x
67x
2x
1x
1x
1x


10

naruto team
امتیاز در این دسته :
2222508

1x
15x
5x
2x
3x
1x


11

WolFlanD
امتیاز در این دسته :
2187010

1x
3x
7x
3x
1x
16x
75x


12

AliReZa DaRBeDaR
امتیاز در این دسته :
2180293

80x
14x
14x
13x
9x
10x
12x
1x
16x
100x


13

Mr.3ALT
امتیاز در این دسته :
2130719
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
14

Gℓσяу TeaM
امتیاز در این دسته :
2075369

130x
25x
14x
14x
9x
4x
8x
1x
31x
116x


15

sanafari
امتیاز در این دسته :
1988396

3x


16

master
امتیاز در این دسته :
1965644

14x
2x
1x


17

SCOR_pion
امتیاز در این دسته :
1965442

22x
1x
2x
2x
2x


18

ldragon
امتیاز در این دسته :
1964246

8x
15x
7x
3x
2x


19

Bizhan
امتیاز در این دسته :
1888494

27x


20

Hellseeker
امتیاز در این دسته :
1881280
21

Agilityacc
امتیاز در این دسته :
1858706

2x


22

U.MASTER
امتیاز در این دسته :
1833536

28x
2x
1x


23

Count Team
امتیاز در این دسته :
1780428
پروفایل این بازیکن به علت تخلفات متعدد مسدود گردیده است.
24

WondeR
امتیاز در این دسته :
1699463

5x
1x


25

Milad
امتیاز در این دسته :
1669798

3x
45x
3x
2x
4x
3x


26

Roberto_Baggio
امتیاز در این دسته :
1634401

13x
2x
1x
1x


27

LEVIN
امتیاز در این دسته :
1617737

5x
20x


28

SIKO
امتیاز در این دسته :
1598905

9x
1x
1x
1x
1x


29

PIRMARD
امتیاز در این دسته :
1552767

3x
22x
2x
1x


30

مهدی جانم
امتیاز در این دسته :
145549031

ali2113
امتیاز در این دسته :
1345056

10x
1x
1x


32

واندرپَر
امتیاز در این دسته :
130388033

timsar
امتیاز در این دسته :
1289309

7x


34

hami
امتیاز در این دسته :
1251556

1x
1x
5x


35

Cherry
امتیاز در این دسته :
1251228

82x
1x
1x
1x


36

Moein BBoy
امتیاز در این دسته :
1245024

14x
2x
1x
1x
1x
1x


37

I M P E R I A L
امتیاز در این دسته :
1219920

14x
1x
3x
2x
1x
1x


38

RakaB
امتیاز در این دسته :
1194511

84x
9x
10x
10x
2x
4x
20x
12x
111x


39

yazd
امتیاز در این دسته :
1170997

3x


40

BAX_SpeeDy
امتیاز در این دسته :
1137450

16x


41

Nashenas
امتیاز در این دسته :
1137190

3x
38x
3x
5x
2x
1x
1x


42

028
امتیاز در این دسته :
113468443

Emperatur
امتیاز در این دسته :
113348644

emir M
امتیاز در این دسته :
1100966

9x


45

Just2Def
امتیاز در این دسته :
1088656

3x
1x
1x
1x


46


امتیاز در این دسته :
108191947

newteam
امتیاز در این دسته :
1075300

18x
1x
2x
2x
2x
1x
2x
1x


48

M.Scofield
امتیاز در این دسته :
1061443

5x


49

MSM. AKUOAN.AY TAKIN
امتیاز در این دسته :
1059390

33x
2x
1x
1x
1x
1x
1x


50

STALKER
امتیاز در این دسته :
1046840

12x
1x
1x
1x